Simetri Lipat & Simetri Putar


Jika suatu berdiri datar diputar ½ putaran dapat menempati daerah semula maka berdiri tersebut mempunyai simetri putar tingkat 2. Jika 1/3 putaran dapat menempati daerah semula maka mempunyai simetri putar tingkat 3 dan seterusnya. Banyak bangunan tersebut menempati daerah semula dalam sekali putaran menyampaikan tingkat simetri putar. Suatu berdiri yang dapat dilipat dan sisi-sisinya dapat bersatu dengan sempurna berarti berdiri tersebut mempunyai simetri lipat. Bekas lipatan pada berdiri tersebut dinamakan sumbu simetri.

Hasil gambar untuk melipat kertas

Nama Bangun
Banyak Simetri Lipat
Tingkat Simetri Putar
Segitiga sama sisi
3
3
Segitiga sama kaki
1
Persegi panjang
2
2
Persegi
4
4
Jajargenjang
2
Trapesium sama kaki
1
Layang-layang
1
Belah ketupat
2
2
Lingkaran
Tidak terhingga
Tidak terhingga